Termeni și condiții

IMPORTANT

Vă mulțumim pentru accesarea site-ului nostru (“Site-ul”). Va rugăm să citiți acești Termeni și Condiții (“Condițiile”) înainte de a folosi Site-ul. Site-ul este operat de L’Oreal România SRL sau afiliații săi (“L’Oreal”). Folosind Site-ul, vă dați acordul cu privire la Condițiile în baza cărora L’Oreal va conferă drept de acces. Din când în când, L’Oreal poate modifica aceste Condiții. În consecință, vă rugăm să consultați Condițiile la orice accesare sau folosire a Site-ului. În cazul în care, în orice moment, nu doriți să acceptați Condițiile, acest fapt poate face imposibilă utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului. Periodic, L’Oreal poate desfășura concursuri și promoții prin intermediul Site-ului. În cazul în care este necesar, vor fi postate condiții separate care vor guverna respectivele concursuri și promoții.

FĂRĂ ASIGURĂRI
Deși L’Oreal a depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea informațiilor accesate prin intermediul Site-ului, L’Oreal nu garantează și nu conferă asigurări cu privire la exactitatea, oportunitatea sau integritatea oricărei informații sau oricărui material de pe Site.

LINK-URI UTILE
Site-urile sau paginile către care Site-ul poate trimite au scop pur informativ și nu au fost revizuite de L’Oreal. L’Oreal nu este responsabil pentru conținutul site-urilor sau paginilor la care se face trimitere sau care trimit la acest Site, iar L’Oreal nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru vreo pierdere sau penalitate de orice tip care ar putea fi suportată ca urmare a oricărei conectări la orice locație de pe orice site la care se face trimitere.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Site-ul, inclusiv (dar fără limitare la) textul, conținutul, aplicațiile software, imaginile, muzica, sunetul, grafica, fotografiile, ilustrațiile, lucrările de artă, fotografiile, denumirile, siglele, mărcile înregistrate, mărcile de servicii și alte materiale (“Conținut”), sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate și/sau drepturi patentate. Conținutul include atât conținutul deținut sau controlat de către L’Oreal, cât și conținutul deținut sau controlat de terțe părti, fiind acordat L’Oreal pe bază de licență. Toate articolele individuale, rapoartele și alte elemente care compun Site-ul pot fi lucrări care fac obiectul dreptului de autor. Sunteți de acord să respectați toate legile aferente referitoare la drepturile de autor și toate notificările sau restricțiile suplimentare referitoare la drepturile de autor, conținute de prezentul Site.

Nu puteți folosi nicio marcă înregistrată sau denumire comercială a L’Oreal fără acordul scris exprimat în prealabil de L’Oreal și recunoașteți că nu aveți niciun drept de proprietate în legătură cu și pentru oricare dintre aceste denumiri și mărci.

Sunteți de acord să informați în scris L’Oreal imediat ce aveți cunoștință despre orice acces neautorizat la Site sau folosirea neautorizată a Site-ului de către orice parte sau despre orice reclamație potrivit căreia Site-ul sau orice parte a conținutului său încalcă orice drept de autor, marcă înregistrată sau alte drepturi ale oricărei parți, conferite prin prevederi contractuale, statutare sau prin legi comune.

LICENȚĂ ȘI DREPTURI DE DESCĂRCARE
Nu puteți dobândi niciun drept sau licență pentru Site și/sau Conținut cu excepția dreptului limitat de folosire a Site-ului, în conformitate cu prezentele Condiții, și de descărcare, în conformitate cu condițiile stabilite în această secțiune. Cu excepția cazurilor stabilite în prezenta secțiune, nu puteți copia, reproduce, recompila, decompila, dezasambla, realiza activități de reverse engineering, distribui, publica, afișa, executa, modifica, încărca pentru a crea lucrări derivate din acesta, transmite, sau în orice alt mod exploata orice parte a Site-ului.

L’Oreal permite descărcarea în următoarele condiții:

(i) nu executați mai mult de un exemplar tipărit al materialului descărcat și nu executați copii ulterioare ale exemplarului tipărit;

(ii) materialul descărcat și/sau exemplarul tipărit sunt folosite numai în scop personal, necomercial; și

(iii) (iii) mențineți pe materialul descărcat și/sau exemplarul tipărit toate notificările referitoare la drepturile de autor și respectați în continuare condițiile respectivelor formulări și notificări.

În plus, nu puteți oferi spre vânzare sau vinde sau distribui Conținutul sau orice parte a sa prin orice mijloc (inclusiv distribuție prin televiziune aeriană sau transmisie radio sau distribuție printr-o rețea de calculatoare). Nu aveți dreptul de a pune la dispoziție orice parte a Site-ului în cadrul unui alt site, indiferent dacă acest lucru se execută prin hyperlink prin internet sau în alt mod. Site-ul și informațiile conținute de acesta nu pot fi utilizate pentru a realiza o bază de date de orice tip, iar Site-ul nu poate fi stocat (integral sau parțial) în baze de date pentru a fi accesat de către dumneavoastră sau orice terță parte sau pentru a distribui orice site-uri cu baze de date care conțin întregul Site sau o parte a sa.

PERMISIUNI
În cazul în care doriți informații despre modul în care puteți obține permisiunea L’Oreal pentru a folosi orice Conținut sau în cazul în care doriți să creați un link de la site-ul dumneavoastră către Site, transmiteți cererea dumneavoastră AICI.

FĂRĂ GARANȚII
Site-ul și Conținutul sunt oferite “ca atare”, excluzând, în cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, orice garanții de orice tip, exprese sau implicite, inclusiv (dar fără limitare la) excluderea garanțiilor referitoare la titlu, vandabilitate, calitate, adaptarea la un anumit scop și neîncălcarea drepturilor private sau ale terțelor părți. De asemenea, L’Oreal nu acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru funcțiile conținute de Site și nu acordă nicio garanție că Site-ul va funcționa fără întrerupere sau fără erori sau că defecțiunile vor fi corectate. Vă rugăm să rețineți că anumite jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât este posibil ca anumite excluderi sau toate excluderile de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

L’Oreal nu garantează că Site-ul este compatibil cu computerul dumneavoastră sau că Site-ul sau serverul său nu conține erori sau viruși, viermi informatici sau “cai troieni”, iar L’Oreal nu răspunde pentru orice daună pe care o puteți suferi ca urmare a acestor caracteristici distructive.

L’Oreal nu va fi considerat responsabil pentru Conținutul furnizat de terțe părti. De asemenea, L’Oreal nu este responsabil pentru siguranța sau disponibilitatea liniilor telefonice și a echipamentului pe care le folosiți pentru a accesa Site-ul.

Prezentele Condiții nu vă afectează drepturile statutare sau drepturile legale ca și client.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII
Recunoașteți că utilizați Site-ul, inclusiv Conținutul, pe propriul risc. În cazul în care nu sunteți mulțumit de Site, de Condiții sau de orice parte sau de întregul Conținut, singurul remediu este întreruperea folosirii Site-ului.

Cu excepția cazurilor de fraudă și a rănirii sau decesului provocat prin neglijența L’Oreal, în niciun caz L’Oreal nu va fi responsabil față de dumneavoastră sau orice terță parte pentru orice daună directă, specială, indirectă, consecutivă sau incidentală, punitivă sau pentru profituri nerealizate, sau orice alte daune de orice tip, bazate sau nu pe garanție, contract, răspundere delictuală (inclusiv neglijență) sau de alt tip, chiar dacă L’Oreal a fost consiliat cu privire la această posibilitate. Este posibil ca legislația aplicabilă să nu permită limitarea sau excluderea răspunderii pentru daunele indirecte sau incidentale, astfel încât este posibil ca această limitare sau excludere să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

LEGISLAȚIE ȘI REGLEMENTĂRI LOCALE
Site-ul nu este direcționat către nicio persoană din nicio jurisdicție în care, din orice motiv, este interzisă publicarea sau punerea la dispoziție a Site-ului. Cei cărora li se aplică aceste interdicții nu pot accesa Site-ul.

L’Oreal nu garantează că Site-ul sau Conținutul sunt adecvate utilizării sau permise de legislația locală în toate jurisdicțiile. Cei care accesează Site-ul o fac din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legilor sau reglementărilor locale în materie; în cazul în care aveți îndoieli, cereți sfatul unui consilier juridic.

DESPĂGUBIRE
Conveniți să despăgubiți, apărați și protejați L’Oreal, angajații, reprezentanții și agenții săi de și împotriva oricărei pretenții, acțiuni, cereri sau alte proceduri înaintate, de către terțe părți, împotriva L’Oreal, a angajaților, reprezentanților sau agenților săi în măsura în care aceste pretenții, procese, acțiuni sau alte proceduri derulate împotriva L’Oreal, a angajaților, reprezentanților, furnizorilor sau agenților săi se bazează pe sau apar în legătura cu:
(i) folosirea Site-ului de către dumneavoastră;
(ii) orice încălcare de către dumneavoastră a Condițiilor;
(iii) o afirmație că orice folosire a Site-ului de către dumneavoastră
(aa) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale oricărei terțe părți sau orice drept de personalitate sau imagine, sau
(bb) este calomniator sau defăimător, sau lezează sau provoacă daune oricărei terțe părți;
(iv) orice ștergere, adăugare, inserare, modificare sau folosire neautorizată a Site-ului de către dumneavoastră; sau
(v) orice declarație falsă sau încălcarea declarațiilor sau garanțiilor conferite de dumneavoastră, conținute în prezentul.
Referirile din această secțiune la Condițiile de utilizare a Site-ului de către dumneavoastră vor fi considerate ca incluzând orice utilizare de către o terță parte, în cazul în care respectiva terță parte accesează Site-ul de la computerul dumneavoastră.

Acceptați să plătiți către L’Oreal, angajații, reprezentanții și agenții săi orice și toate costurile, daunele și cheltuielile (inclusiv taxele legal rezonabile) pronunțate împotriva oricăruia dintre sau suportate de oricare dintre aceștia în legătură cu sau în urma oricărei pretenții formulate de terțe părti, procese, acțiuni sau proceduri care sunt aferente oricărei pretenții formulate de orice terță parte.

REZILIERE
Dumneavoastră sau L’Oreal puteți rezilia prezentele condiții cu sau fără motiv, în orice moment. În cazul în care L’Oreal reziliază aceste condiții, L’Oreal vă va informa prin email, la adresa pe care ne-ați furnizat-o la înregistrare, considerându-se că ați primit notificarea în termen de o oră de la transmiterea sa. Rezilierea va produce efecte în acel moment. Veți fi responsabil pentru notificarea oricărei modificări a adresei dumneavoastră de e-mail. Puteți executa rezilierea trimițând un e-mail AICI. În urma rezilierii, veți distruge Conținutul, precum și copiile acestuia, obținute din Site.

MODIFICAREA SITE-ULUI
Acceptați dreptul L’Oreal de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Site-ului, în orice moment, după bunul său plac. De asemenea, acceptați că aceste modificări pot duce la imposibilitatea dumneavoastră de a accesa Site-ul.

CLAUZA DE RENUNȚARE
Nicio renunțare a L’Oreal la vreo încălcare a oricărei obligații care derivă din prezentele Condiții nu va reprezenta o renunțare la orice altă încălcare, iar neexercitarea sau exercitarea parțială de către L’Oreal a oricărui drept de remediere nu va reprezenta o renunțare la dreptul ulterior de a exercita respectivul sau un alt drept de remediu.